Stawianie baniek to jedna z najstarszych metod zaliczana przede wszystkim do medycyny naturalnej, tradycyjnej. W terapii tej wykorzystuje się efekt podciśnienia wytwarzany głównie w bankach szklanych. Podciśnienie uzyskuje się najczęściej poprzez podgrzanie powietrza znajdującego się we wnętrzu bańki lub poprzez odessanie go. W niektórych gabinetach można spotkać jeszcze bańki wykonane z miedzi.

Bańki stawiać można w przypadku wystąpienia różnych dolegliwości. W Polsce przyjęto przede wszystkim leczenie schorzeń związanych z drogami oddechowymi. Jednak tradycja, głownie wschodnia, podaje przypadki stawiania baniek w wielu sytuacjach chorobowych. Postawienie bańki powoduje silne miejscowe przekrwienie, widoczne na skórze w postaci bordowego krążka. Dzięki temu następuje dotlenienie i dokrwienie nie tylko skóry i mięśni w obrębie stawianej bańki, ale również oddziaływanie na organy wewnętrzne. Postawienie baniek w określonym miejscu pozwala zmniejszyć dolegliwości bólowe i chorobowe.

W oddziaływaniu na konkretny organ wykorzystuje się głównie swoistą mapę, czyli tzw. strefy Heada, uwzględniające połączenia występujące między określonymi obszarami na skórze i narządami wewnętrznymi. Zwiększenie napięcia mięśniowego w strefach Heada, a niekiedy także wyraźniejsze ślady po bańkach mogą być wskazówką do zwrócenia uwagi na stan zdrowia przyporządkowanych tym obszarom narządów.

W naszym Centrum najlepsze rezultaty osiągamy przy stosowaniu baniek w przypadkach schorzeń kręgosłupa, rwy kulszowej, osłabień układu mięśniowego oraz w sytuacjach zapalenia dróg oddechowych. Oprócz samego stawiania baniek, stosujemy także masaż nimi.